Wzorzec

Wzorzec rozwoju jest tu rozumiany jako pożądany stan sytuacji gospodarczej i społecznej województwa. Osiągnięcie tego stanu możliwe jest dzięki realizacji celów rozwojowych wyznaczonych przez władze województwa i zapisanych w głównych dokumentach programowych. Wyniki dwuetapowego badania, które poświęcono porównaniu poziomu rozwoju województwa mazowieckiego do wybranych regionów europejskich, uznanych za referencyjne, opublikowano w opracowaniach: "Wzorzec rozwoju Mazowsza" oraz "Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II".

Moduł „Wzorzec” pozwala na obserwację ścieżek rozwoju województwa mazowieckiego i 14 regionów do niego referencyjnych w 12 zakresach pomiaru, w tym m.in. poziomu kapitału intelektualnego, przedsiębiorczości czy konkurencyjności. Za pomocą narzędzia można obserwować rankingi regionów w poszczególnych zakresach pomiaru oraz prognozowane czasy zrównania się poziomów rozwoju województwa mazowieckiego z regionami referencyjnymi.