Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Moduł "Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego" prezentuje listę wskaźników przewidzianych do monitorowania celów strategicznych rozwoju Mazowsza, określonych w "Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze". Dzięki odwzorowaniu struktury celów rozwojowych możliwe jest przedstawienie wskaźników dopasowanych do każdego z celów Strategii (przedstawionych na poniższym drzewie kolorowymi polami; szare pola są nieaktywne z uwagi na to, że do wizji, misji oraz wymiaru terytorialnego Strategii nie określono odrębnych wskaźników ich monitorowania).
Aby wyświetlić wskaźniki, wybierz cel z drzewa.