Monitorowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Moduł "Monitorowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego" prezentuje listę wskaźników przewidzianych do monitorowania polityk przestrzennych określonych w dokumencie Planu. Poniższy schemat prezentuje 9 polityk przestrzennych, które wskazują sposób realizacji wizji przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego. Wybór każdej z polityk powoduje przedstawienie listy wskaźników zaproponowanych do monitorowania danej polityki, wskazanych w dokumencie "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego".

UWAGA! Ze względu na to, iż nadal trwają prace nad określeniem "Koncepcji Monitorowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego", wartości wskaźników oczekują na uzupełnienie.

Aby wyświetlić wskaźniki, wybierz cel z drzewa.