Badania własne

Moduł "Badania własne" gromadzi wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, które zostały opracowane w formie publikacji.

Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

Celem opracowania pt. „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza” jest prezentacja trendów rozwojowych Mazowsza: przedstawienie problemów i dylematów związanych z rozwojem regionu, wyzwań, jakie stoją przed województwem i wyborów strategicznych, z jakimi muszą się zmierzyć jego władze. Dokument opracowano na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz społeczno-gospodarczo-przestrzennych zrealizowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

Seria wydawnicza TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 19/2015 - „MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE BIPOLARNEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁODZI I WARSZAWY"

Dziewiętnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ. Powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy” zawiera wyniki badań przeprowadzonych wspólnie przez zespoły Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Seria wydawnicza TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 18/2015 - „ANALIZA REKOMENDACJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DLA MAZOWSZA I WARSZAWY ZAWARTYCH W BAZIE BADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA"

W osiemnastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA przedstawiono „Analizę rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2007-2013”. Treść rekomendacji zawartych w ww. badaniach i ekspertyzach poddano ewaluacji.

Seria wydawnicza TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 15/2014 - „PRZEMIANY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH 1990-2030"

Piętnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030” został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.