Badania obce

Moduł "Badania obce" zawiera informacje o badaniach, których tematyka dotyczy szeroko pojętego rozwoju województwa mazowieckiego, a które zostały zrealizowane w latach 2007-2013 na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego i m.st. Warszawy.

Baza badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz m.st Warszawa w latach 2007-2013

Baza badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz m.st Warszawa w latach 2007-2013 zawiera spis ponad trzystu odpowiednio uporządkowanych raportów. Poza tytułem raportu i informacjami o dysponencie i zamawiającym, znalazły się w niej także inne przydatne dane, umożliwiające szybkie przeglądanie i wyszukiwanie pożądanych badań czy ekspertyz.