Konferencja podsumowująca projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 6 lat prac w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Było to ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu, podsumowujące jego efekty.

W pierwszej części konferencji, zatytułowanej „Razem dla Mazowsza”, przedstawicieli instytucji, z którymi współpracował zespół projektu odpowiadali na pytanie „Jak projekt Trendy rozwojowe Mazowsza zmienił moje działania?”. O efektach wspólnej pracy, doświadczeniach i nawiązanych relacjach opowiadali: Robert Dzierzgwa – Naczelnik Wydziału Analiz Społeczno-Gospodarczych Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, Katarzyna Wróbel z Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego, Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie, Małgorzata Rudnicka – Kierownik Wydziału Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Anna Grochowska z Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Główny panel „Razem rozmawiajmy” został poświęcony prezentacji rekomendowanych działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego rozwoju województwa mazowieckiego, które są finalnym i jednym z najważniejszych produktów projektu. Zbiór rekomendowanych działań został poddany dyskusji podczas sesji warsztatowej, odbywającej się w 5 grupach tematycznych:

  • rekomendacji dotyczących rozwoju przestrzennego,
  • rekomendacji dotyczących środowiska przyrodniczego,
  • rekomendacji dotyczących zarządzania i współpracy,
  • rekomendacji dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności,
  • rekomendacji dotyczących rozwoju społecznego.

Sesja zatytułowana „Razem przez przeszkody” miała formę interaktywną – wszyscy uczestnicy konferencji brali aktywny udział w moderowanej dyskusji przy zastosowaniu urządzeń głosujących. Celem dyskusji było zderzenie wizji „Mazowsza naszych marzeń” z barierami rzeczywistości. Komentarza do odpowiedzi publiczności udzielali eksperci: Jan Vogelij – Prezydent Honorowy Europejskiej Rady Planowania Przestrzennego (ECTP-CEU), Jolanta Koczorowska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i kierownik projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

Ostatni panel „Razem w przyszłość” poświęcono kwestiom dobrego planowania oraz planom kontynuacji prac zapoczątkowanych przez Trendy rozwojowe Mazowsza. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia Jana Vogelij’a pt. „10 kroków dobrego planowania”. Konferencję zakończyła prezentacja dra Mirosława Grochowskiego, sekretarza naukowego projektu, który zapoznał uczestników z planami na przyszłość po zakończeniu projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Dorobek projektu zostanie przekazany do kontynuacji Mazowieckiemu Obserwatorium Terytorialnemu, które powstanie w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie.

Galeria


Załączniki