Monitorowanie Rozwoju Mazowsza

Moduł „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza” umożliwia śledzenie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim. Narzędzie przedstawia 60 wskaźników obrazujących stopień rozwoju regionu za pomocą danych historycznych. Moduł pozwala na obserwowanie zmian zachodzących w województwie mazowieckim na przestrzeni lat. Jest to możliwe poprzez zobrazowanie wskaźników na mapach (w podziale na podregiony, powiaty i gminy) oraz za pomocą wykresów i tabel.

Konfiguracja danychJednostki terytorialne


Czas

Wybierz rok:
Zastosuj

Udział użytków rolnych w powierzchni ogółem

{{tooltip.name}}: {{tooltip[year]}}
  • {{v.from}} do {{v.to}}
  • Drogi
  • Koleje
  • Granice ZIT WOF
  • Granice OMW
  • Obszary Strategicznej Interwencji: obszar płocko-ciechanowski obszar ostrołęcko-siedlecki obszar radomski