Model

Moduł „Model” prezentuje wyniki prognozowania rozwoju województwa mazowieckiego, za pomocą zestawu 19 modeli makroekonomicznych i społecznych, zrealizowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Moduł pozwala na zobrazowanie prognoz i projekcji na mapach (w podziale na podregiony, powiaty i gminy) oraz za pomocą wykresów i tabel. Zastosowana metoda prognozowania pozwala na modelowanie wskaźników według wybieranych parametrów scenariuszowych, które, w zależności od wybranego kierunku zmian, mogą kształtować linię trendu w kierunku silniejszego wzrostu lub spadku. Wyniki prognozowania mogą służyć wspomaganiu procesów analizy i podejmowania decyzji w odniesieniu do systemu społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.

Konfiguracja danychJednostki terytorialne na mapie


Czas

Od
Do
Zastosuj

Raport PDF

System pozwala na pobranie stworzonych wizualizacji do pliku PDF w formie raportu na temat wybranego wskaźnika. Użytkownik może dostosować raport do swoich potrzeb, wybierając elementy, z których ma składać się raport. Aby utworzyć raport, w menu po prawej stronie wybieramy obszar tematyczny i wskaźnik (domyślnie wybrany jest wskaźnik, dla którego ostatnio wykonywaliśmy wizualizacje za pomocą mapy, tabeli lub wykresu). Następnie określamy, jakie jednostki terytorialne mają znaleźć się w tabeli i na wykresie oraz jaki poziom jednostek ma przedstawiać pobrana do raportu mapa. Określamy również zakres lat, dla jakiego dokonamy prezentacji danych w raporcie. (UWAGA! Aby zachować czytelność wykresów, do ich tworzenia zaleca się wybór maksymalnie 10 jednostek terytorialnych.) Dokonane wybory potwierdzamy za pomocą przycisku „Zastosuj”, a następnie wybieramy elementy z listy poniżej, które znajdą się w raporcie (Opis wskaźnika, Tabela, Wykres, Mapa – możliwy jest wybór pojedynczy i wielokrotny). Aby stworzyć raport, klikamy przycisk „Generuj”. Pojawi się okno „Podgląd”, w którym możemy zweryfikować wygląd raportu przed jego zapisaniem, a także dodać własny komentarz lub notatki za pomocą pola „Notatki / Komentarz”. Aby zapisać raport do pliku PDF, klikamy przycisk „Zapisz”.