W zbiorze Metadanych znajdują się informacje o wszystkich wskaźnikach, które są prezentowane za pomocą narzędzi portalu (w modułach: Monitorowanie Rozwoju Mazowsza, Monitorowanie SRWM, Monitorowanie PZPWM, Model oraz Wzorzec), a także o wszystkich jednostkach terytorialnych, dla których prezentowane są dane.